• نحوه وارد کردن صحیح مبالغ در سامانه چگونه است؟
    • مبالغ را بدون جدا کننده ،ممیز ،اعشار و هر علامت دیگری وارد نمایید. درمورد مبالغ برگشتی نیازی به وارد کردن منفی نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.