• آیا پیش فاکتورها مشمول قانون مالیات ارزش افزوده قرار می گیرند؟
    • اگر پیش فاکتور منجر به تولید و خدمات شود مشمول این قانون است وگرنه مشمول این قانون نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.