حسابداری مدیریت و بهای تمام شده

 

  • محاسبه دقیق بهای تمام شده
  • تأمین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری و برنامه ریزی
  • کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیت های عملیاتی
  • کاهش بهای تمام شده و مدیریت هزینه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.