• تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی
  • تهیه و تنظیم اظهار نامه ارزش افزوده
  • تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده 169ق.م.م
  • حضور در جلسات دفاعیه مالیاتی عملکرد وارزش افزوده
  • تحریر دفاتر قانونی شرکتها طبق مالیات های مستقیم
  • ارائه خدمات مشاوره در خصوص قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون کار، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مرتبط با آن‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.